Hledat
Filters
Close

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ČERPADLA

26. dubna 2012

Krok 1: Výpočet přibližné velikosti jezírka.
Rozměrové údaje v metrech:
délka x šířka x průměrná hloubka x 1000 = velikost jezírka (v litrech)
Všechny uváděné rozměry by měly představovat hrubé průměrné hodnoty.

Krok 2: Rozhodnutí, jaký druh čerpadla potřebujete.
Pokud se bude čerpadlo používat pro fontánu, vybírejte ze soupravy čerpadel PowerJet Free-Flo.
Pokud se má čerpadlo používat výhradně pro vodopád, zvolte PowerJet Max-Flo a filtrační čerpadlo s odváděním pevných látek, které pevné částice vede přímo k filtru.

Krok 3: Odhad výšky vodopádu.
Výška vodopádu je vzdálenost mezi hladinou jezírka a bodem výtoku vody (pokud v místě žádný vodopád není, je výška 0).

Krok 4: Výběr ideálního čerpadla pro jezírko podle grafu.
Vyhledejte ideální čerpadlo tak, že si najděte na ose Y velikost jezírka a na ose X výšku vodopádu.
Postupujte od bodu zjištěné velikosti jezírka směrem doprava a od zjištěné výšky vodopádu směrem nahoru. Bod, ve kterém se obě přímky setkají, Vám označí ideální velikost čerpadla (viz příklad)*.

Příklad: Jezírko má délku 4 m, šířku 4 m a hloubku 0,5 m, vodopád je vysoký 1,2 m a má vzniknout fontána.
Krok 1: objem jezírka = 4 x 4 x 0,5 x 1000 = 8000 litrů
Krok 2: bude se budovat fontána,
použije se proto čerpadlo Free-Flo
Krok 3: výška vodopádu je 1,2 m
Krok 4: pro jezírko o objemu 8000 litrů s vodopádem výšky 1,2 m je zapotřebí čerpadlo Free-Flo 7500 (viz levý graf). Při výšce vodopádu
0 – 0,4 m by stačilo čerpadlo Free-Flo 6000.

* NEZAPOMEŇTE
Jedná se o orientační hodnoty, které vycházejí z maximálního výtoku za ideálních podmínek. Širší vodopád nebo další fontána by si vyžádaly výkonnější čerpadlo. Vodopád potřebuje výkon 135 až 180 l/h na každý centimetr šířky.
Tento výpočet vychází z toho, že doporučené množství vody v jezírku bude recirkulováno jednou za dvě hodiny a systém je vybaven filtrací. Je vždy lepší vybrat výkonnější čerpadlo, než vychází podle výpočtu, protože pak je možné později ještě jezírko doplnit dalším příslušenstvím nebo provádět v budoucnu různé změny.

Vložte svůj komentář